Welcome, Guest. Please Login
XQ - Forum
 
Home Help Search Login


Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
Không đăng bài được (Read 963 times)
Thanh-Thanh
Junior Member
**
Offline


I Love Poetry

Posts: 98
Alameda, California, USA
Gender: male
Không đăng bài được
Jun 19th, 2016 at 8:06am
 
Subject và text đều viết chữ thường, nhưng Website vẫn bảo là viết tất cả bằng chữ hoa, nên không cho đăng bài.
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
XQ Admin
YaBB Administrator
*****
Offline


Ai đi phố Hội , Chùa
Cầu...

Posts: 54
xứ Quảng
Re: Không đăng bài được
Reply #1 - Dec 2nd, 2016 at 1:08pm
 

Xin thử lại...
Back to top
 

xuQuang webmaster
WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
(Moderator: XQ Admin)