Welcome, Guest. Please Login
XQ - Forum
 
Home Help Search Login


Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
NGƯỜI MẸ (Read 3531 times)
dinh thang
YaBB Newbies
*
Offline


I Love XQ!

Posts: 14
NGƯỜI MẸ
Oct 11th, 2011 at 4:42am
 
NGƯỜI MẸ

Có người mẹ già
Tóc nửa màu vôi
Hồi cư sau chinh chiến
Nhà cũ dấu xưa
Mái ngói tường vôi không còn nữa
Cháy sạch lâu rồi cỏ mọc hoang
Mẹ cất chòi tranh bên góc điêu tàn
Phát cỏ bói bìm leo cây mít chết
Dọn bụi tre chồi mọc lớp tro than
Vườn rộng ra nhưng đất chưa phai màu khói lửa
Gạch văng xa bể nát chẵng viên còn
Vỏ đạn và những chiếc lon
Mẹ nhìn nhưng không biết bên nào để lại
Bên người chồng hay bên của đứa con trai
Người chồng đã ra đi vào một sớm mai tháng bảy
Nói sẽ trở về nhưng biền biệt hai mươi mốt mùa thu
Hai mươi mốt năm đổi dời tán tụ
Con mẹ lớn khôn làm lính chiến trường
Bố cục chiến tranh dằn dặc đau thương
Máu đã đổ xuống sa trường lẫn lộn
Nếu cho nhau lại cứu được mạng người
Mẹ ngồi dưới nắng vàng tươi
Nghĩ đến những phế hưng chia cách
Mẹ mất sạch
Chồng vẫn biệt tăm chẵng thấy tin về
Con trai mẹ tù tội sơn khê
Mẹ chưa đi thăm dẫu qua rồi mùa hạ
Mẹ làm chà bông, muối sả
Đợi chồng về rồi hẵn đi thăm
Ngày xa thẳm
Mẹ ngồi gọt những viên gạch dính cát pha
Như gọt những muộn phiền rớt ra đời mẹ
Chân trần, người bé
Mẹ hắt hiu như thể người tù
Nhà cũ, vườn xưa, ngày đoàn tụ
Chuyện chẵng lớn chi, nhưng chẵng thể bao giờ.

                                                   đinh thắng
Back to top
 
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic Print
(Moderator: XQ Admin)